Adományozok

Szeretnék segíteni az alapítványnak.

Küldetésünk

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

  • Az emberek testi, szellemi és lelki fejlődésének elősegítése, az egyének tudásának növelése képességeikhez mérten, az egyének életminőségének javítása, szinten tartása tudatos életvezetéssel;
  • segíteni az érintett családokban és szélesebb körben, a környezetben, a sérült családtag elfogadását, másrészt segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ő képességeihez mérten, a társadalom hasznos tagjává válhasson, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek felkarolása, a társadalomba való beilleszkedésük támogatás;
  • a megszokottól eltérő fejlődésű egyének tervszerűen felépített komplex fejlesztése, amely magába foglalja a konduktív nevelést és fejlesztést, a különböző terápiás foglalkozásokat, gyógypedagógiai oktatást, ezzel elősegítve az egyén életminőségének javítását.
  •  hazai és külföldi kapcsolatok kialakítása által a fejlesztő, szinten tartó feladatvállalást hatékonyabbá tenni, segítve ezzel a rászorultakon​;,,A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség." - Gárdonyi Géza